فروختن اداره اسلحه کنترل دستگیری متخلف صید

فروختن: اداره اسلحه کنترل دستگیری متخلف صید دستگیری متخلف شکار حفاظت محیط زیست سلاح شکاری منطقه جنگلی اجاکله

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه اعلام نظرمجلس راجع به از بین بردن کنکورتا پایان‌ سال ، نمرات‌سال آخربرای گزینش رشته‌های پزشکی ملاک نیست

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش تاکید کرد: ظرفیت‌های مورد نیاز جهت مشخص کردن سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در کنکور فراهم شده است هست، ولی داوطلب کم داریم.

اعلام نظرمجلس راجع به از بین بردن کنکورتا پایان‌ سال ، نمرات‌سال آخربرای گزینش رشته‌های پزشکی ملاک نیست

نمرات سال آخربرای گزینش رشته های پزشکی ملاک نیست/اعلام نظرمجلس راجع به از بین بردن کنکورتا آخر سال

عبارات مهم : آموزش

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش تاکید کرد: ظرفیت های مورد نیاز جهت مشخص کردن سوابق تحصیلی دانش آموزان در کنکور فراهم شده است هست، ولی داوطلب کم داریم.

به گزارش ایسنا، عبدالرسول عمادی راجع به ضرورت و چگونگی از بین بردن کنکور اظهار کرد: بر اساس قانون مصوب سال ۹۲ در مجلس، آموزش و پرورش موظف است سوابق تحصیلی را مشخص کند. در این رابطه ظرفیتهای مورد نیاز فراهم شده، ولی داوطلب کم داریم . آموزش و پرورش به وظیفه خود عمل کرده است و امتحانات نهایی آموزش و پرورش مطابق همین کار هستند. سوابق تحصیلی مطابق اصلاحیه سال ۹۵ ، برابر است با تعدادی از دروس سالهای متوسطه و پیش دانشگاهی که ما آن را از دروس مهم و امتحان درس فیزیک، ادبیات و زیست تولید می کنیم، ولی اینکه انتظار داشته باشید سه نمره فیزیک تولید کنیم دردی را دوا نمی کند؛ چون از هر درس یک نمره تولید می شود و در اختیار شرکت سنجش قرار می گیرد.

اعلام نظرمجلس راجع به از بین بردن کنکورتا پایان‌ سال ، نمرات‌سال آخربرای گزینش رشته‌های پزشکی ملاک نیست

عمادی که در برنامه ای تلویزیونی صحبت می کرد، ادامه داد: امتحانات نهایی ما با آزمونهای کنکور متفاوت هست؛ بنابراین هنگامی که ۶۰۰ هزار نفر در یک درس داریم نباید انتظار داشت نمرات بین ۱۰ و ۱۱ باشد تا بتوانند در کنکور لحاظ و تفکیک کنند. ماهیت امتحانات آموزش و پرورش با کنکور متفاوت هست، آزمون ها مطابق قانون استاندارد برگزار شده است و کوتاهی نبوده هست. ما امتحانات نهایی را در تعدادی از دروس برگزار می کنیم و نتیجه های اعلام می شود. اگر در سال های قبل نیز آزمون برگزار می شد، با توجه به تفاوت ماهیت آزمون آموزش و پرورش با کنکور نمی توان آموزش و پرورش را به همکاری نکردن و ندادن سوابق درست متهم کرد.

رییس شرکت سنجش:

با از بین بردن کنکور موافقم

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش تاکید کرد: ظرفیت‌های مورد نیاز جهت مشخص کردن سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در کنکور فراهم شده است هست، ولی داوطلب کم داریم.

قانون از بین بردن کنکور جهت سال 86 است

موسسات کنکور را مقصر از بین بردن کنکور نمی دانیم

ابراهیم خدایی، مدیر شرکت سنجش کشور نیز در این برنامه اظهار کرد : من با از بین بردن کنکور موافق هستم. سال ۸۶ قانون از بین بردن کنکور تصویب و قرار شد در برنامه پنجم از بین بردن شود . قرار شد سوابق دانش آموزان جایگزین کنکور شود، ولی اتفاق نیفتاد.

وی افزود: مجلس شهریور ۹۲ قانون را تعمیر کرد و قرار شد جهت رشته هایی که با آزمون برگزار می شود سوابق تحصیلی محاسبه شود، ولی ما همچنان مطابق قوانین سال ۸۶ عمل می کنیم. همچنین مقرر شد با سوابق تحصیلی از بار کنکور کم کنیم. جهت پذیرش رشته های پر طرفدار نتوانستیم از سوابق تحصیلی استفاده کنیم. چون این برنامه ملی است باید بتوانیم بر اساس معیاری مشخص، عدالت محور و براق دانش آموزان را از هم جدا کنیم. در حال حاضر با از بین بردن ۸۵ درصد رشته ها به نقطه خوبی رسیده ایم که باید آموزش و پرورش در قرار دادن سوابق با ما همکاری کند.

اعلام نظرمجلس راجع به از بین بردن کنکورتا پایان‌ سال ، نمرات‌سال آخربرای گزینش رشته‌های پزشکی ملاک نیست

خدایی ادامه داد: در سال ۹۵ مجددا مجلس ماده واحدهایی تصویب کرد که تعدادی از دروس متوسطه دوم و پیش دانشگاهی لحاظ شود. طبیعتا اصلاح آن جهت برطرف گیر قانونی بوده هست. امسال ۱۳ درصد رشته های روزانه و ۱۳ درصد رشته های شبانه براساس اطلاعاتی که آموزش و پرورش ارائه می دهد لحاظ می شود. از ۵۹۳ هزار شرکت کننده در آزمون تجربی، ۲۷ هزار نفر معدل ۱۹/۷۵ دارند که این استفاده از دانش آموزان را مسئله می کند. اتفاقی که افتاده، در رشته های پرطرفدار، تفکیک کردن خاصیت خود را از دست داده هست، بنابراین تعدادی از دروس باید به سه سال عوض کردن یابد.

وی راجع به تاثیر سوابق تحصیلی نیز توضیح داد و گفت: کنکور مسئله ای اجتماعی و جهت عموم جامعه مهم هست. اگر جهت مثال آموزش و پرورش جهت هرسال دوره متوسطه آزمون برگزار کند، در سه سال آینده این سوابق لحاظ می شود و شرکت سنجش نیز کمک می کند. آزمون های آموزش و پرورش ارتقای پایه هست. اگر سختگیری هم داشته باشد با افت پایه مواجه می شود، ولی قانونگذار موظف کرده است که آزمون برگزار شود. براساس سوابق تحصیلی که آموزش و پرورش ارائه می دهد نمی توان نمرات کنکور را تعیین کرد.

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش تاکید کرد: ظرفیت‌های مورد نیاز جهت مشخص کردن سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در کنکور فراهم شده است هست، ولی داوطلب کم داریم.

خدایی همچنین تصریح کرد: با عوض کردن قانون موسسات کنکور نیز روش خود را روی شرط معدل پایه گذاری کرده اند. توصیه مهم این است که موسسات کنکور را مقصر از بین بردن کنکور نمی دانیم.

عضو کمیسیون آموزش مجلس:

جمع بندی نظر مجلس راجع به از بین بردن کنکور تا آخر سال

اعلام نظرمجلس راجع به از بین بردن کنکورتا پایان‌ سال ، نمرات‌سال آخربرای گزینش رشته‌های پزشکی ملاک نیست

آموزش و پرورش باید روی استانداردسازی آزمونها تمرکز کند

سیدجواد ساداتی نژاد – عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی- نیز در این برنامه تلویزیونی گفت: کنکور در همه ادوار مجلس دغدغه نمایندگان بوده هست. قانون سنجش و پذیرش سال ۹۲ تصویب شده است هست. این قانون موجود، ظرفیت مورد نظر را هم دارد. در این قانون تا ۸۵ درصد سوابق در پنج سال رشد می کند، بازهم ۱۵ درصد جهت استفاده از سوابق و آزمون داریم که این در سراسر دنیا نیز معمول هست. در شرایط تلفیقی استرس ها کم کردن می یابد که در دیگر کشورها نیز استفاده می شود.

وی افزود: ظرفیت این قانون جهت برطرف موانع بسیار بالاست. به جای یک آزمون می توان در رشته های پرطرفدار چند آزمون برگزار کرد و استرس ها را کم کردن داد تا دانش آموز نمره ای که ملاک است را بدست آورد. در دفعات متفاوت وزیر آموزش و پرورش پاسخ داده است که ما شرایط مورد نیاز جهت برگزاری یک آزمون استاندارد در سراسر کشور را نداریم. هنگامی که در تیرماه آزمون برگزار می شود در شمال و جنوب و مرکز شرایط تفاوت می کند که نیاز به آزمون استاندارد داریم، ولی شرایط مورد نیاز تاکنون فراهم نشده هست. شاید اگر وزیر آموزش و پرورش این کار را اولویت قرار دهد پرسشها بهتر حل شود.

وی ادامه داد: این کار به مرکز آموزشهای مجلس ارجاع داده شده است تا در صورت نیاز اصلاح شود؛ به همین علت این کارها در کمیسیون آموزش و تحقیقات در حال انجام است و قانون موجود جوابگو خواهد بود و ظرفیت مورد نیاز را دارد. بنابراین آموزش و پرورش باید روی استانداردسازی آزمونها تمرکز کند و از شرکت سنجش نیز کمک بگیرد تا پرسشها راحتتر برطرف و نمرات سه سال متوسطه در نظر گرفته شود. نظر آموزش و پرورش نمرات سال آخر است که در سوابق لحاظ می شود. بررسی ها و پیگیری های مورد نیاز در مجلس در حال انجام است و تا آخر سال جمع بندی می شود. قانون فقط راجع به سوابق یا آزمون نگفته هست، بلکه در کنار آزمون سوابق نیز مد نظر خواهد بود.

قائم مقام آموزشی وزارت بهداشت:

نمرات سال آخر در حوزه پزشکی ملاک نیست

حمید اکبری – قائم مقام آموزشی وزارت بهداشت – نیز در ارتباطی تلفنی، بیان کرد: ۷۰ درصد شرکت کنندگان در رشته علوم تجربی و رشته های پزشکی شرکت کرده اند که سوابق تحصیلی به آسانی نمی تواند تفکیک دانش آموزان را در بر داشته باشد. تغییرات در روند حرکتی و داوطلبان آینده نگری نشده بود که این عامل موجب شده است هنوز مسئله از بین بردن کنکور به آخر نرسیده باشد. این کار ملی است و در ابعاد ملی باید به آن نگاه شود. مهم است فردی که وارد رشته پزشکی می شود توانمندیهای مختلفی داشته باشد و فقط نمره مهم نیست؛ بنابراین باید این کار در یک بازه زمانی مشخص انجام شود. از تجارب دنیا و راهکارهای علمی استفاده کنیم تا راهکاری درست بدست آوریم و بتوانیم افراد توانمند را وارد رشته های مورد نظر کنیم.

اکبری در آخر اظهار کرد: جهت ما در حوزه پزشکی محفوظات و نمرات سال آخر ملاک نیست، بلکه باید شخص توانمندی های مورد نیاز را داشته باشد. در رشته پزشکی چون با سلامت افراد سروکار داریم امیدواریم اصلاحیه صورت گیرد و تا آخر سال بتوانیم جمع بندی مورد نیاز در پذیرش دانشجوی پزشکی را داشته باشیم.

واژه های کلیدی: آموزش | قانون | پزشکی | آموزشی | قانونی | برگزاری | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs